Open reading frame for HAGRID 36 (PIK3CB) for HAGRID 36 (PIK3CB)


Gene information

HGNC symbolPIK3CB
Common namephosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit beta

Open reading frame for HAGRID 36 (PIK3CB)

Open reading frame for HAGRID 36 (PIK3CB) source (RefSeq)NM_006219
Sequence length3213 bp

Sequence

   1 ATGTGCTTCA GTTTCATAAT GCCTCCTGCT ATGGCAGACA TCCTTGACAT CTGGGCGGTG
  61 GATTCACAGA TAGCATCTGA TGGCTCCATA CCTGTGGATT TCCTTTTGCC CACTGGGATT
  121 TATATCCAGT TGGAGGTACC TCGGGAAGCT ACCATTTCTT ATATTAAGCA GATGTTATGG
  181 AAGCAAGTTC ACAATTACCC AATGTTCAAC CTCCTTATGG ATATTGACTC CTATATGTTT
  241 GCATGTGTGA ATCAGACTGC TGTATATGAG GAGCTTGAAG ATGAAACACG AAGACTCTGT
  301 GATGTCAGAC CTTTTCTTCC AGTTCTCAAA TTAGTGACAA GAAGTTGTGA CCCAGGGGAA
  361 AAATTAGACT CAAAAATTGG AGTCCTTATA GGAAAAGGTC TGCATGAATT TGATTCCTTG
  421 AAGGATCCTG AAGTAAATGA ATTTCGAAGA AAAATGCGCA AATTCAGCGA GGAAAAAATC
  481 CTGTCACTTG TGGGATTGTC TTGGATGGAC TGGCTAAAAC AAACATATCC ACCAGAGCAT
  541 GAACCATCCA TCCCTGAAAA CTTAGAAGAT AAACTTTATG GGGGAAAGCT CATCGTAGCT
  601 GTTCATTTTG AAAACTGCCA GGACGTGTTT AGCTTTCAAG TGTCTCCTAA TATGAATCCT
  661 ATCAAAGTAA ATGAATTGGC AATCCAAAAA CGTTTGACTA TTCATGGGAA GGAAGATGAA
  721 GTTAGCCCCT ATGATTATGT GTTGCAAGTC AGCGGGAGAG TAGAATATGT TTTTGGTGAT
  781 CATCCACTAA TTCAGTTCCA GTATATCCGG AACTGTGTGA TGAACAGAGC CCTGCCCCAT
  841 TTTATACTTG TGGAATGCTG CAAGATCAAG AAAATGTATG AACAAGAAAT GATTGCCATA
  901 GAGGCTGCCA TAAATCGAAA TTCATCTAAT CTTCCTCTTC CATTACCACC AAAGAAAACA
  961 CGAATTATTT CTCATGTTTG GGAAAATAAC AACCCTTTCC AAATTGTCTT GGTTAAGGGA
 1021 AATAAACTTA ACACAGAGGA AACTGTAAAA GTTCATGTCA GGGCTGGTCT TTTTCATGGT
 1081 ACTGAGCTCC TGTGTAAAAC CATCGTAAGC TCAGAGGTAT CAGGGAAAAA TGATCATATT
 1141 TGGAATGAAC CACTGGAATT TGATATTAAT ATTTGTGACT TACCAAGAAT GGCTCGATTA
 1201 TGTTTTGCTG TTTATGCAGT TTTGGATAAA GTAAAAACGA AGAAATCAAC GAAAACTATT
 1261 AATCCCTCTA AATATCAGAC CATCAGGAAA GCTGGAAAAG TGCATTATCC TGTAGCGTGG
 1321 GTAAATACGA TGGTTTTTGA CTTTAAAGGA CAATTGAGAA CTGGAGACAT AATATTACAC
 1381 AGCTGGTCTT CATTTCCTGA TGAACTCGAA GAAATGTTGA ATCCAATGGG AACTGTTCAA
 1441 ACAAATCCAT ATACTGAAAA TGCAACAGCT TTGCATGTTA AATTTCCAGA GAATAAAAAA
 1501 CAACCTTATT ATTACCCTCC CTTCGATAAG ATTATTGAAA AGGCAGCTGA GATTGCAAGC
 1561 AGTGATAGTG CTAATGTGTC AAGTCGAGGT GGAAAAAAGT TTCTTCCTGT ATTGAAAGAA
 1621 ATCTTGGACA GGGATCCCTT GTCTCAACTG TGTGAAAATG AAATGGATCT TATTTGGACT
 1681 TTGCGACAAG ACTGCCGAGA GATTTTCCCA CAATCACTGC CAAAATTACT GCTGTCAATC
 1741 AAGTGGAATA AACTTGAGGA TGTTGCTCAG CTTCAGGCGC TGCTTCAGAT TTGGCCTAAA
 1801 CTGCCCCCCC GGGAGGCCCT AGAGCTTCTG GATTTCAACT ATCCAGACCA GTACGTTCGA
 1861 GAATATGCTG TAGGCTGCCT GCGACAGATG AGTGATGAAG AACTTTCTCA ATATCTTTTA
 1921 CAACTGGTGC AAGTGTTAAA ATATGAGCCT TTTCTTGATT GTGCCCTCTC TAGATTCCTA
 1981 TTAGAAAGAG CACTTGGTAA TCGGAGGATA GGGCAGTTTC TATTTTGGCA TCTTAGGTCA
 2041 GAAGTGCACA TTCCTGCTGT CTCAGTACAA TTTGGTGTCA TCCTTGAAGC ATACTGCCGG
 2101 GGAAGTGTGG GGCACATGAA AGTGCTTTCT AAGCAGGTTG AAGCACTCAA TAAGTTAAAA
 2161 ACTTTAAATA GTTTAATCAA ACTGAATGCC GTGAAGTTAA ACAGAGCCAA AGGGAAGGAG
 2221 GCCATGCATA CCTGTTTAAA ACAGAGTGCT TACCGGGAAG CCCTCTCTGA CCTGCAGTCA
 2281 CCCCTGAACC CATGTGTTAT CCTCTCAGAA CTCTATGTTG AAAAGTGCAA ATACATGGAT
 2341 TCCAAAATGA AGCCTTTGTG GCTGGTATAC AATAACAAGG TATTTGGTGA GGATTCAGTT
 2401 GGAGTGATTT TTAAAAATGG TGATGATTTA CGACAGGATA TGTTGACACT CCAAATGTTG
 2461 CGCTTGATGG ATTTACTCTG GAAAGAAGCT GGTTTGGATC TTCGGATGTT GCCTTATGGC
 2521 TGTTTAGCAA CAGGAGATCG CTCTGGCCTC ATTGAAGTTG TGAGCACCTC TGAAACAATT
 2581 GCTGACATTC AGCTGAACAG TAGCAATGTG GCTGCTGCAG CAGCCTTCAA CAAAGATGCC
 2641 CTTCTGAACT GGCTTAAAGA ATACAACTCT GGGGATGACC TGGACCGAGC CATTGAGGAA
 2701 TTTACACTGT CCTGTGCTGG CTACTGTGTA GCTTCTTATG TCCTTGGGAT TGGTGACAGA
 2761 CATAGTGACA ACATCATGGT CAAAAAAACT GGCCAGCTCT TCCACATTGA CTTTGGACAT
 2821 ATTCTTGGAA ATTTCAAATC TAAGTTTGGC ATTAAAAGGG AGCGAGTGCC TTTTATTCTT
 2881 ACCTATGATT TCATCCATGT CATTCAACAA GGAAAAACAG GAAATACAGA AAAGTTTGGC
 2941 CGGTTCCGCC AGTGTTGTGA GGATGCATAT CTGATTTTAC GACGGCATGG GAATCTCTTC
 3001 ATCACTCTCT TTGCGCTGAT GTTGACTGCA GGGCTTCCTG AACTCACATC AGTCAAAGAT
 3061 ATACAGTATC TTAAGGACTC TCTTGCATTA GGGAAGAGTG AAGAAGAAGC ACTCAAACAG
 3121 TTTAAGCAAA AATTTGATGA GGCGCTCAGG GAAAGCTGGA CTACTAAAGT GAACTGGATG
 3181 GCCCACACAG TTCGGAAAGA CTACAGATCT TAA 
Download sequence as FASTA