Open reading frame for HAGRID 135 (AIFM1) for HAGRID 135 (AIFM1)


Gene information

HGNC symbolAIFM1
Common nameapoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1

Open reading frame for HAGRID 135 (AIFM1)

Open reading frame for HAGRID 135 (AIFM1) source (RefSeq)NM_004208
Sequence length1842 bp

Sequence

   1 ATGTTCCGGT GTGGAGGCCT GGCGGCGGGT GCTTTGAAGC AGAAGCTGGT GCCCTTGGTG
  61 CGGACCGTGT GCGTCCGAAG CCCGAGGCAG AGGAACCGGC TCCCAGGCAA CTTGTTCCAG
  121 CGATGGCATG TTCCTCTAGA ACTCCAGATG ACAAGACAAA TGGCTAGCTC TGGTGCATCA
  181 GGGGGCAAAA TCGATAATTC TGTGTTAGTC CTTATTGTGG GCTTATCAAC AGTAGGAGCT
  241 GGTGCCTATG CCTACAAGAC TATGAAAGAG GATGAAAAAA GATACAATGA AAGAATTTCA
  301 GGGTTAGGGC TGACACCAGA ACAGAAACAG AAAAAGGCCG CGTTATCTGC TTCAGAAGGA
  361 GAGGAAGTTC CTCAAGACAA GGCGCCAAGT CATGTTCCTT TCCTGCTAAT TGGTGGAGGC
  421 ACAGCTGCTT TTGCTGCAGC CAGATCCATC CGGGCTCGGG ATCCTGGGGC CAGGGTACTG
  481 ATTGTATCTG AAGATCCTGA GCTGCCGTAC ATGCGACCTC CTCTTTCAAA AGAACTGTGG
  541 TTTTCAGATG ACCCAAATGT CACAAAGACA CTGCGATTCA AACAGTGGAA TGGAAAAGAG
  601 AGAAGCATAT ATTTCCAGCC ACCTTCTTTC TATGTCTCTG CTCAGGACCT GCCTCATATT
  661 GAGAATGGTG GTGTGGCTGT CCTCACTGGG AAGAAGGTAG TACAGCTGGA TGTGAGAGAC
  721 AACATGGTGA AACTTAATGA TGGCTCTCAA ATAACCTATG AAAAGTGCTT GATTGCAACA
  781 GGAGGTACTC CAAGAAGTCT GTCTGCCATT GATAGGGCTG GAGCAGAGGT GAAGAGTAGA
  841 ACAACGCTTT TCAGAAAGAT TGGAGACTTT AGAAGCTTGG AGAAGATTTC ACGGGAAGTC
  901 AAATCAATTA CGATTATCGG TGGGGGCTTC CTTGGTAGCG AACTGGCCTG TGCTCTTGGC
  961 AGAAAGGCTC GAGCCTTGGG CACAGAAGTG ATTCAACTCT TCCCCGAGAA AGGAAATATG
 1021 GGAAAGATCC TCCCCGAATA CCTCAGCAAC TGGACCATGG AAAAAGTCAG ACGAGAGGGG
 1081 GTTAAGGTGA TGCCCAATGC TATTGTGCAA TCCGTTGGAG TCAGCAGTGG CAAGTTACTT
 1141 ATCAAGCTGA AAGACGGCAG GAAGGTAGAA ACTGACCACA TAGTGGCAGC TGTGGGCCTG
 1201 GAGCCCAATG TTGAGTTGGC CAAGACTGGT GGCCTGGAAA TAGACTCAGA TTTTGGTGGC
 1261 TTCCGGGTAA ATGCAGAGCT ACAAGCACGC TCTAACATCT GGGTGGCAGG AGATGCTGCA
 1321 TGCTTCTACG ATATAAAGTT GGGAAGGAGG CGGGTAGAGC ACCATGATCA CGCTGTTGTG
 1381 AGTGGAAGAT TGGCTGGAGA AAATATGACT GGAGCTGCTA AGCCGTACTG GCATCAGTCA
 1441 ATGTTCTGGA GTGATTTGGG CCCCGATGTT GGCTATGAAG CTATTGGTCT TGTGGACAGT
 1501 AGTTTGCCCA CAGTTGGTGT TTTTGCAAAA GCAACTGCAC AAGACAACCC CAAATCTGCC
 1561 ACAGAGCAGT CAGGAACTGG TATCCGATCA GAGAGTGAGA CAGAGTCCGA GGCCTCAGAA
 1621 ATTACTATTC CTCCCAGCAC CCCGGCAGTT CCACAGGCTC CCGTCCAGGG GGAGGACTAC
 1681 GGCAAAGGTG TCATCTTCTA CCTCAGGGAC AAAGTGGTCG TGGGGATTGT GCTATGGAAC
 1741 ATCTTTAACC GAATGCCAAT AGCAAGGAAG ATCATTAAGG ACGGTGAGCA GCATGAAGAT
 1801 CTCAATGAAG TAGCCAAACT ATTCAACATT CATGAAGACT GA 
Download sequence as FASTA