Open reading frame for HAGRID 101 (HELLS) for HAGRID 101 (HELLS)


Gene information

HGNC symbolHELLS
Common namehelicase, lymphoid-specific

Open reading frame for HAGRID 101 (HELLS)

Open reading frame for HAGRID 101 (HELLS) source (RefSeq)NM_018063
Sequence length2517 bp

Sequence

   1 ATGCCAGCGG AACGGCCCGC GGGCAGCGGC GGCTCGGAGG CTCCAGCAAT GGTTGAACAA
  61 CTGGACACTG CTGTGATTAC CCCGGCCATG CTAGAAGAGG AAGAACAGCT TGAAGCTGCT
  121 GGACTAGAGA GAGAGCGGAA GATGCTGGAA AAGGCTCGCA TGTCTTGGGA TAGAGAGTCG
  181 ACAGAAATTC GGTACCGTAG ACTTCAACAT TTGCTTGAAA AAAGCAATAT ATACTCCAAA
  241 TTTTTATTGA CGAAAATGGA ACAGCAACAA TTAGAGGAAC AGAAGAAGAA AGAAAAATTG
  301 GAGAGAAAAA AGGAGTCTTT AAAAGTTAAA AAGGGTAAAA ATTCAATTGA TGCAAGTGAA
  361 GAGAAGCCAG TTATGAGGAA AAAAAGAGGA AGAGAAGATG AATCATACAA TATTTCAGAG
  421 GTCATGTCAA AAGAGGAAAT TTTGTCTGTG GCTAAAAAAA ATAAAAAGGA GAATGAGGAT
  481 GAAAACTCCT CCTCTACTAA TCTCTGTGTG GAAGATCTTC AGAAAAATAA AGATTCGAAT
  541 AGTATAATTA AAGATAGATT GTCTGAAACG GTTAGGCAGA ATACTAAATT CTTTTTTGAC
  601 CCAGTCCGGA AGTGTAATGG TCAGCCAGTA CCTTTTCAAC AACCAAAGCA CTTCACTGGA
  661 GGAGTGATGC GATGGTACCA AGTAGAAGGC ATGGAATGGC TTAGGATGCT TTGGGAAAAT
  721 GGAATTAATG GCATTTTAGC AGATGAAATG GGATTGGGTA AGACAGTTCA GTGCATTGCT
  781 ACTATTGCAT TGATGATTCA GAGAGGAGTA CCAGGACCTT TTCTTGTCTG TGGCCCTTTG
  841 TCTACACTTC CTAACTGGAT GGCTGAATTC AAAAGATTTA CACCAGATAT CCCTACAATG
  901 TTATATCATG GAACCCAGGA GGAACGTCAA AAATTGGTAA GAAATATTTA CAAACGGAAA
  961 GGGACTTTGC AGATTCATCC TGTGGTAATC ACGTCATTTG AAATAGCCAT GAGAGACCGA
 1021 AATGCGTTAC AGCATTGCTA TTGGAAATAC TTAATAGTAG ATGAAGGACA CAGGATTAAG
 1081 AATATGAAGT GCCGTCTAAT CAGGGAGTTA AAACGATTCA ATGCTGATAA CAAACTTCTT
 1141 TTGACTGGTA CTCCCTTGCA AAACAATTTA TCAGAACTTT GGTCATTGCT AAACTTTTTG
 1201 TTGCCAGATG TATTTGATGA CTTGAAAAGC TTTGAGTCTT GGTTTGACAT CACTAGTCTT
 1261 TCTGAAACTG CTGAAGATAT TATTGCTAAA GAAAGAGAAC AGAATGTATT GCATATGCTG
 1321 CACCAGATTT TAACACCTTT CTTATTGAGA AGACTGAAGT CTGATGTTGC TCTTGAAGTT
 1381 CCTCCTAAAC GAGAAGTAGT CGTTTATGCT CCACTTTCAA AGAAGCAGGA GATCTTTTAT
 1441 ACAGCCATTG TGAACCGTAC AATTGCAAAC ATGTTTGGAT CCAGTGAGAA AGAAACAATT
 1501 GAGTTAAGTC CTACTGGTCG ACCAAAACGA CGAACTAGAA AATCAATAAA TTACAGCAAA
 1561 ATAGATGATT TCCCTAATGA ATTGGAAAAA CTGATCAGTC AAATACAGCC AGAGGTGGAC
 1621 CGAGAAAGAG CTGTTGTGGA AGTGAATATC CCTGTAGAAT CTGAAGTTAA TCTGAAGCTG
 1681 CAGAATATAA TGATGCTACT TCGTAAATGT TGTAATCATC CATATTTGAT TGAATATCCT
 1741 ATAGACCCTG TTACACAAGA ATTTAAGATC GATGAAGAAT TGGTAACAAA TTCTGGGAAG
 1801 TTCTTGATTT TGGATCGAAT GCTGCCAGAA CTAAAAAAAA GAGGTCACAA GGTGCTGCTT
 1861 TTTTCACAAA TGACAAGCAT GTTGGACATT TTGATGGATT ACTGCCATCT CAGAGATTTC
 1921 AACTTCAGCA GGCTTGATGG GTCCATGTCT TACTCAGAGA GAGAAAAAAA CATGCACAGC
 1981 TTCAACACGG ATCCAGAGGT GTTTATCTTC TTAGTGAGTA CACGAGCTGG TGGCCTGGGC
 2041 ATTAATCTGA CTGCAGCAGA TACAGTTATC ATTTATGATA GTGATTGGAA CCCCCAGTCG
 2101 GATCTTCAGG CCCAGGATAG ATGTCATAGA ATTGGTCAGA CAAAGCCAGT TGTTGTTTAT
 2161 CGCCTTGTTA CAGCAAATAC TATCGATCAG AAAATTGTGG AAAGAGCAGC TGCTAAAAGG
 2221 AAACTGGAAA AGTTGATCAT CCATAAAAAT CATTTCAAAG GTGGTCAGTC TGGATTAAAT
 2281 CTGTCTAAGA ATTTCTTAGA TCCTAAGGAA TTAATGGAAT TATTAAAATC TAGAGATTAT
 2341 GAAAGGGAAA TAAAAGGATC AAGAGAGAAG GTCATTAGTG ATAAAGATCT AGAGTTGTTG
 2401 TTAGATCGAA GTGATCTTAT TGATCAAATG AATGCTTCAG GACCAATTAA AGAGAAGATG
 2461 GGGATATTCA AGATATTAGA AAATTCTGAA GATTCCAGTC CTGAATGTTT GTTTTAA
Download sequence as FASTA